Otrzymaliśmy kopię listu intencyjnego adresowanego do Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie Trybunałów Modelarstwa Kolejowego. Napisanego przez Franza Rittiga znanego i cenionego redaktora w Zespole Wydawnictw Kolejowych (Verlagsgruppe Bahn GmbH), z siedzibą w Fürstenfeldbruck koło Monachium oraz redaktora, autora artykułów i lektora wydawanego przez firmę, czasopisma modelarskiego MIBA Koleje Miniaturowe ( MIBA Miniaturbahnen). MIBA jest najstarszym czasopismem z dziedziny modelarstwa kolejowego w Europie. Pod listem podpisało się 16-tu znanych w Europie modelarzy z Niemiec Holandii i Polski.

Pod tekstem zamieściliśmy powyżej omawiany list.