INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZABUDOWY

 

I. ZABUDOWA ODBYWA SIĘ,

od czwartku    .06.2019 w godzinach od  10:00 do  22:00. Wystawcy, którzy zamówili stoiska,  będą mogli je odebrać w piątek   .06 2019 od godz. 12:00.  W przypadku makiet kolejowych nie wymagających zabudowy EXPO, montaż może się odbywać już od godziny  9-tej w piątek   .06.2019.  Opłata za prace montażowe, zabudowę stoiska, podana jest w formularzu zgłoszeniowym w punkcje – geometria stoiska.

 

II. DEMONTAŻ ODBYWA SIĘ,

w niedziele  .06.2019 w godzinach od 17:30 do  22:00 Uprzejmie przypominamy, iż stoiska należy po targach pozostawić w takim stanie jak w dniu odbioru. Za wszelkie zniszczenia odpowiada użytkownik stoiska.

Translate »