INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZABUDOWY

 

I. ZABUDOWA ODBYWA SIĘ,

od czwartku 19.06.2020 w godzinach od  12:00  do  20:30.  Wystawcy, którzy zamówili stoiska, będą mogli je odebrać w piątek 20.06 2020 od godz. 12:00.               W przypadku makiet kolejowych nie wymagających zabudowy EXPO, montaż może się odbywać już od godziny 9-tej w piątek 20.06 2020. Opłata za prace montażowe, zabudowę stoiska, podana jest w formularzu zgłoszeniowym w punkcje – geometria stoiska.

 

II. DEMONTAŻ ODBYWA SIĘ,

w niedziele 21.06.2020 w godzinach od 17:30 do 22:00 Uprzejmie przypominamy, że stoiska po targach należy pozostawić w takim stanie jak w dniu odbioru. Za wszelkie zniszczenia odpowiada użytkownik stoiska.

Translate »