Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią

 

 

Warunki udziału Sklepów oraz handlowców giełdy

 • Sklepy i sprzedawcy giełdowi, chcący wziąć udział w targach, mają do tego celu przeznaczony hol oraz korytarze główne na piętrze.
 • W przypadku braku własnych stolików czy zabudowy, ponoszą oni koszt wynajmu stolika.
 • Opłata jest darowizną na rzecz ESM w celu finansowania dalszych edycji Trybunałów.
 • Zgłoszenia zapotrzebowania na metraż lub stoliki, należy kierować wraz z wypełnionym formularzem na adres e-mail: biuro@trybunaly.eu
 • Po przyjęciu zgłoszenia i ustaleniu między stronami zapotrzebowania, należy dokonać wpłaty na podane konto do 15 maja, wpisując w tytule „ Darowizna na rzecz działalności statutowej ESM”.
 • Wydrukowane potwierdzenie wpłaty okazane na miejscu, upoważnia do wzięcia udziału w Trybunałach w sekcji handlowej „Giełda”
   
  Formularz dla sklepów i handlowców giełdowych

   

  Zalecenia organizatorów:

   

 • Budowa stoisk Sklepów oraz Handlowców Giełdowych odbywa się tylko i wyłącznie w dniu technicznym 24 czerwca musi być zakończona do godziny 19:30, a wszystkie ewentualne resztki, śmieci uprzątnięte.
 • Wskazane jest, aby każdy wystawca chcący podłączyć się pod zasilanie, posiadał na wyposażeniu własny, dodatkowy przedłużacz sieciowy
 • Ze względu na specyficzny charakter Targów w strefie handlowej EXPO hali wystawowej, będą preferowane tylko Firmy i producenci.
 • Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów !!!
 • Zakaz używania grzałek i czajników elektrycznych
 • W ostatnim dniu wystawy nie likwidować stoiska przed godziną 17:00
 • Prosimy o pozostawienie stolików i otoczenia w stanie nienaruszonym. Nie oklejać nalepkami ani nie przybijać gwoździ.
 • Podczas trwania wystawy, wszelkich informacji dotyczących poruszania się po obiekcje, będą udzielali organizatorzy ESM z identyfikatorem
 • Wystawcy są zobowiązani przestrzegać zaleceń organizatorów.
 • Z dodatkowymi przepisami  dotyczącymi Targów należy się zapoznać w zakładce ” Przepisy porządkowe dla wystawców „

 

Uwaga końcowa !!!

 

Szef Targów zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach np:

 • zbyt małej ilości zgłoszonych i zadeklarowanych firm,
 • zbyt małej ilości wystawców makiet oraz z innych przyczyn niezależnych od organizatora ,do odwołania, przełożenia Trybunałów Modelarstwa Kolejowego wraz z towarzyszącymi imprezami. Tym samym zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów lub wydarzeń na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili <

 

 

 

 

 

 

Translate »