Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią

 

 

Warunki udziału MODELARZY – wystawców makiet 

 

 • Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie do 30.04.2021 r na podany adres e-mail biuro@trybunaly.eu
 • Kluby, grupy oraz indywidualni modelarze, proszeni są o przesłanie z formularzem, rysunku przedstawiającego potencjalny układ modułów z wymiarami.
 • Przesłany, potwierdzony formularz uprawnia do wzięcia udziału w Targach, jednakże zastrzegamy sobie prawo wyboru makiet do ekspozycji w Hali Targowej.
 • Ze względu na specyficzny charakter Targów, w hali wystawowej pierwszeństwo mają makiety modułowe z tłem oraz własnym oświetleniem. O lokalizacji innych makiet w tym szlakowych, decyduje Szef Trybunałów
 • W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Hali Głównej obowiązuje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 • Kluby, grupy podają w e-mailu dodatkowo imiona i nazwiska wszystkich przybyłych członków

Formularz dla Modelarzy

UWAGA !!!

 • TEKST BĘDZIE AKTUALIZOWANY
 • Organizator…….
 • Z wyżywienia można skorzystać odpłatnie w Barze znajdującym się na terenie obiektu wystawowego lub kateringu.

 

Zalecenia organizatorów:

 • Budowa stoisk Modelarskich oraz zabudowy w dniu technicznym, musi być zakończona do godziny 19:30, a wszystkie ewentualne resztki, śmieci uprzątnięte.
 • Wskazane jest, aby każdy wystawca posiadał na wyposażeniu własny, dodatkowy przedłużacz sieciowy
 • Każdy wystawca makiet, modułów, zobowiązany jest do posiadania taśmy odgradzającej widzów od wystawy oraz materiał (np. sukno) zasłaniający puste przestrzenie, nogi modułów.
 • Uprasza się o utrzymanie w ciągłym ruchu, lokomotyw oraz całych składów taboru dla oglądających.
 • Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów !!!
 • Zakaz używania grzałek i czajników elektrycznych w hali wystawowej !!!
 • W ostatnim dniu wystawy nie likwidować stoiska przed godziną 17:00
 • Prosimy o pozostawienie ścian boksów wystawowych w stanie nienaruszonym. Nie oklejać nalepkami ani nie przybijać gwoździ.
 • Podczas trwania wystawy, wszelkich informacji dotyczących poruszania się po obiekcje, będą udzielali organizatorzy ESMMK z identyfikatorem
 • Wystawcy są zobowiązani przestrzegać zaleceń organizatorów.
 • Z dodatkowymi przepisami  dotyczącymi Targów należy się zapoznać w zakładce ” Przepisy porządkowe dla wystawców „

   

  Uwaga końcowa !!!

 • Szef Targów zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach np:
 • zbyt małej ilości zgłoszonych i zadeklarowanych firm,
 • zbyt małej ilości wystawców makiet oraz z innych przyczyn niezależnych od organizatora, do odwołania, albo przełożenia Trybunałów Modelarstwa Kolejowego wraz z towarzyszącymi imprezami. Tym samym zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów lub wydarzeń na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili <
Translate »