Uwaga!

Z powodu zakażeń covid19, podjęto decyzję o odwołaniu imprezy na czas nieokreślony.

Attention!

Due to covid 19 infections, it was decided to cancel the event indefinitely.

Aufmerksamkeit!

Aufgrund von Covid-19-Infektionen wurde beschlossen, die Veranstaltung auf unbestimmte Zeit abzusagen

Translate »