Z okazji 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego, Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Modelarstwa
Kolejowego we współpracy z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, prezentuje wystawę
multimedialną. Fotografie pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim
i prezentują infrastrukturę budowlaną z lat 70/80. Wyjątkiem jest pierwsze zdjęcie pochodzące
z roku 1914.

„Piotrkowska kolej wczoraj i dziś”

 Dworzec kolejowy w Piotrkowie po pożarze w 1914 r

Zdjęcie torowiska PKP w Piotrkowie Trybunalskim.

Przejazd kolejowy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego.

Dom Kolejarzy, tzw. „Pekin” w Piotrkowie Trybunalskim.

Dom Kolejarzy, tzw. „Pekin” w Piotrkowie Trybunalskim.

Piotrków – Dworzec PKP

Dworzec kolejowy w Piotrkowie Trybunalskim.

Fotografia fragmentu torowiska kolejki wąskotorowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wieża ciśnień w Piotrkowie Trybunalskim.

Dom Kolejarzy, tzw. „Pekin” w Piotrkowie Trybunalskim.

Część druga

Zbiór fotografii prezentuje część współczesnej, wyłączonej z ruchu infrastruktury kolejowej w Piotrkowie.
Czarno białe zdjęcia mają wzmocnić odczucia i wrażenia wizualne obserwatora. Kolekcja wykonana w 2017r
przez członka Europejskiego Stowarzyszenia Miłośników Modelarstwa Kolejowego Dariusza Niemczyka.

Część trzecia

Zdjęcia udostępnione przez Pana Karola Kamińskiego www.dawnypiotrkow.pl

Translate »