Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią.

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie do 26.05.2024 r na podany adres e-mail: info@trybunaly.eu

 

 • Kluby, grupy oraz indywidualni modelarze, proszeni są o przesłanie z formularzem, rysunku przedstawiającego potencjalny układ modułów z wymiarami.
 • Przesłany, potwierdzony formularz uprawnia do wzięcia udziału w Targach. Szef Targów zastrzega sobie prawo wyboru makiet do ekspozycji w głównej Hali Targowej.
 • Ze względu na specyficzny charakter Targów, w hali wystawowej pierwszeństwo mają makiety wystawowe z tłem oraz własnym oświetleniem. O lokalizacji innych makiet w tym szlakowych, decyduje organizator.
 • W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Hali Głównej obowiązuje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Kluby, grupy podają w e-mailu dodatkowo imiona i nazwiska wszystkich przybyłych członków.
 • O możliwości skorzystania ze sponsorowanego noclegu oraz cateringu (obiadu) decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 • Modelarze, których zgłoszenie zostanie nadesłane po przekroczenie limitu sponsorowanych miejsc, nocleg oraz catering pokrywają z własnych zasobów finansowych.

Zalecenia organizatorów:

 

 1. Budowa stoisk Modelarskich oraz zabudowy w dniu technicznym, musi być zakończona do godziny 20:00,
 2. Wszystkie ewentualne resztki i śmieci uprzątnięte.
 3. Wskazane jest, aby każdy wystawca posiadał na wyposażeniu własny, dodatkowy przedłużacz sieciowy
 4. Każdy wystawca makiet, modułów, zobowiązany jest do posiadania taśmy odgradzającej widzów od wystawy oraz materiał (np. sukno) zasłaniający puste przestrzenie, nogi modułów. W szczególnych wypadkach organizator może udostępnić własną ograniczoną ilość Słupków odgradzających z taśmą.
 5. Uprasza się o utrzymanie w ciągłym ruchu, lokomotyw oraz całych składów taboru dla oglądających.
 6. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów !!!
 7. Zakaz używania grzałek i czajników elektrycznych w hali wystawowej !!!
 8. W ostatnim dniu wystawy nie likwidować stoiska przed godziną 17:00
 9. Prosimy o pozostawienie ścian boksów wystawowych w stanie nienaruszonym. Nie oklejać nalepkami ani nie przybijać gwoździ.
 10. Podczas trwania wystawy, wszelkich informacji dotyczących poruszania się po obiekcje, będą udzielali organizatorzy ESM z identyfikatorem
 11. Wystawcy są zobowiązani przestrzegać zaleceń organizatorów.
 12. Z dodatkowymi przepisami  dotyczącymi Targów należy się zapoznać w zakładce ” Przepisy porządkowe dla wystawców „
   

Uwaga końcowa !!!

Szef Targów zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do odwołania lub przełożenia imprezy, np:

 • z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych i zadeklarowanych firm oraz wystawców makiet
 • z innych przyczyn niezależnych od organizatora,

Tym samym zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów na co najmniej 30 dni

przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili <

Translate »