1. Budowa stoiska w dniu technicznym, musi być zakończona do godziny 20:30, a wszystkie ewentualne resztki, śmieci uprzątnięte.
 2. W ostatnim dniu wystawy nie likwidować stoiska przed godziną 17:00
 3. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia !!!
 4. Wystawcy są zobowiązani przestrzegać zaleceń organizatorów.
 5. Uprasza się o utrzymanie w ruchu ( lokomotyw lub całych składów) taboru dla oglądających.
 6. Prosimy o pozostawienie ścian boksów wystawowych w stanie nienaruszonym ( nie oklejać nalepkami ani nie przybijać gwoździ.)
 7. Wskazane jest, aby każdy wystawca posiadał na wyposażeniu własny, dodatkowy przedłużacz sieciowy.
 8. Dodatkowo uprasza się kluby, grupy oraz indywidualnych modelarzy prezentujących swoje prace o przesłanie z formularzem, rysunku przedstawiającego potencjalny układ modułów z wymiarami.
 9. Głównym warunkiem udziału producentów i wystawców makiet jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie. Omawiany warunek uprawnia producentów do zniżek w hotelu. Obowiązuje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
 10. Zakaz używania grzałek i czajników elektrycznych do grzania wody !!!
 11. Każdy wystawca makiet, modułów, zobowiązany jest do posiadania taśmy odgradzającej widzów od wystawy oraz jakiś materiał ( sukno ) zasłaniający puste przestrzenie ( nogi modułów )
 12. Uwaga! ESMMK zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do odwołania Trybunałów Modelarstwa Kolejowego wraz z towarzyszącymi im imprezami na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce  Aktualności > Z ostatniej chwili <

Info:

Podczas trwania wystawy, wszelkich informacji dotyczących poruszania się po obiekcje, będą udzielali organizatorzy ESMMK z identyfikatorem.
Kluby, grupy, modelarze indywidualni nie ponoszą kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem oraz z zajmowaną powierzchnią pod makiety,
dioramy i moduły.

       Do pobrania pdf

 • formularz dla firm              –  Tymczasowo brak listy
 • formularz dla modelarzy  –  Tymczasowo brak listy