Poniższa treść jest nieaktualna (w trakcie modyfikacji)

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią

Warunki udziału FIRM (producentów ):

 • Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie na podany adres e-mail: biuro@trybunaly.eu
 • Omawiany warunek uprawnia FIRMY do skorzystania z wynegocjowanych przez organizatora zniżek w hotelu oraz wzięcia udziału w Targach.

  

   – Formularz dla FIRM

********************************************

Warunki udziału MODELARZY (wystawców makiet )

 • Wypełnienie według wytycznych formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go w wyznaczonym terminie na podany adres e-mail biuro@trybunaly.eu

 • Kluby, grupy oraz indywidualni modelarze prezentujących swoje prace, proszeni są o przesłanie z formularzem, rysunku przedstawiającego potencjalny układ modułów z wymiarami.

 • Przesłany, potwierdzony formularz uprawnia do wzięcia udziału w Targach

 • Kluby, grupy podają w e-mailu dodatkowo imiona i nazwiska wszystkich przybyłych członków.

 • W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Hali Głównej obowiązuje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

  Formularz dla MODELARZY

   

  ************************************************

   

  UWAGA !!!

  Udział w Targach modelarzy, odbywa się na koszt własny. Organizator na prośbę zainteresowanych może pośredniczyć w znalezieniu tanich kwater noclegowych. Z wyżywienia można skorzystać odpłatnie w Barze znajdującym się na terenie obiektu wystawowego lub kateringu.

  Zalecenia organizatorów:

 • Budowa stoisk Modelarskich oraz zabudowy Expo Firm w dniu technicznym, musi być zakończona do godziny 19:30, a wszystkie ewentualne resztki, śmieci uprzątnięte.

 • Wskazane jest, aby każdy wystawca posiadał na wyposażeniu własny, dodatkowy przedłużacz sieciowy

 • Każdy wystawca makiet, modułów, zobowiązany jest do posiadania taśmy odgradzającej widzów od wystawy oraz materiał (np. sukno) zasłaniający puste przestrzenie, nogi modułów.

 • Ze względu na specyficzny charakter wystawy makiet na Targach, w hali wystawowej będą preferowane makiety modułowe z tłem oraz własnym oświetleniem. O lokalizacji innych makiet w tym szlakowych, decyduje Szef Trybunałów od którego modelarze, którzy nie zmieszczą się na Hali Głównej, dostaną propozycję wyeksponowania swoich prac w Holu Głównym lub w Auli na piętrze obiektu wystawienniczego.

 • Uprasza się o utrzymanie w ciągłym ruchu, lokomotyw oraz całych składów taboru dla oglądających.

 • Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia !!!

 • Zakaz używania grzałek i czajników elektrycznych w hali wystawowej !!!

 • W ostatnim dniu wystawy nie likwidować stoiska przed godziną 17:00

 • Prosimy o pozostawienie ścian boksów wystawowych w stanie nienaruszonym. Nie oklejać nalepkami ani nie przybijać gwoździ.

 • Podczas trwania wystawy, wszelkich informacji dotyczących poruszania się po obiekcje, będą udzielali organizatorzy ESMMK z identyfikatorem

 • Wystawcy są zobowiązani przestrzegać zaleceń organizatorów.

   

  Uwaga końcowa !!!

  Szef Targów zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach np:

 • zbyt małej ilości zgłoszonych i zadeklarowanych firm,

 • zbyt małej ilości wystawców makiet oraz z innych przyczyn niezależnych od organizatora,

  do odwołania albo przełożenia Trybunałów Modelarstwa Kolejowego wraz z towarzyszącymi imprezami. Tym samym zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów lub wydarzeń na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili <

   

Translate »