Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią

 1. Głównym warunkiem udziału FIRM (producentów ) jest:
 • Dokładne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie na podany adres e-mail biuro@modelcenter.pl.
 • Po otrzymaniu faktury za zabudowę Expo, należy ją niezwłocznie opłacić!!
 • Omawiany warunek uprawnia producentów do wynegocjowanych przez ESMMK zniżek w hotelu oraz wzięcia udziału w Targach.
 • Nieopłacenie faktury skutkuje wykreśleniem z listy wystawców!!

Formularz dla FIRM

******************************************

 1. Głównym warunkiem udziału MODELARZY (wystawców makiet ) jest:
 • Wypełnienie według wytycznych formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go w wyznaczonym terminie na podany adres e-mail biuro@trybunaly.eu
 • Kluby, grupy oraz indywidualni modelarze prezentujących swoje prace, proszeni są o przesłanie z formularzem, rysunku przedstawiającego potencjalny układ modułów z wymiarami.
 • Przesłany, potwierdzony formularz uprawnia wystawców makiet do bezpłatnych posiłków oraz noclegu.
 • Kluby, grupy podają w e-mailu dodatkowo imiona i nazwiska wszystkich przybyłych członków.
 • W związku z ograniczoną liczbą bezpłatnych miejsc obowiązuje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

  Formularz dla MODELARZY

  ****************************************

  UWAGA !!!

 • Zamknięcie listy modelarzy oznacza koniec bezpłatnych miejsc. Modelarze którzy nie zmieszczą się na bezpłatnej liście, a chcący wystawić swoje prace, nocleg załatwiają we własnym zakresie. Z wyżywienia można skorzystać odpłatnie w Barze znajdującym się na terenie obiektu wystawowego.

  ****************************************

Zalecenia organizatorów

 1. Budowa stoisk modelarskich w dniu technicznym, musi być zakończona do godziny 19:30, a wszystkie ewentualne resztki, śmieci uprzątnięte.
 2. Wskazane jest, aby każdy wystawca posiadał na wyposażeniu własny, dodatkowy przedłużacz sieciowy
 3. Każdy wystawca makiet, modułów, zobowiązany jest do posiadania taśmy odgradzającej widzów od wystawy oraz materiał (np. sukno) zasłaniający puste przestrzenie, nogi modułów.
 4. Ze względu na specyficzny charakter wystawy makiet na Targach, w hali wystawowej będą preferowane makiety modułowe z tłem oraz własnym oświetleniem. O lokalizacji innych makiet w tym szlakowych, decyduje Szef Trybunałów
 5. Uprasza się o utrzymanie w ciągłym ruchu, lokomotyw oraz całych składów taboru dla oglądających.
 6. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia !!!
 7. Zakaz używania grzałek i czajników elektrycznych w hali wystawowej !!!
 8. W ostatnim dniu wystawy nie likwidować stoiska przed godziną 17:00
 9. Prosimy o pozostawienie ścian boksów wystawowych w stanie nienaruszonym. Nie oklejać nalepkami ani nie przybijać gwoździ.
 10. Podczas trwania wystawy, wszelkich informacji dotyczących poruszania się po obiekcje, będą udzielali organizatorzy ESMMK z identyfikatorem
 11. Kluby, grupy, modelarze indywidualni nie ponoszą kosztów związanych z noclegiem, wyżywieniem oraz z zajmowaną powierzchnią pod makiety,
  dioramy, moduły pod warunkiem wypełnienia i złożenia w wyznaczonym czasie formularza dla modelarzy.
 12. Wystawcy są zobowiązani przestrzegać zaleceń organizatorów.

****************************************

Uwaga końcowa !!!

Szef Trybunałów zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do odwołania Trybunałów Modelarstwa Kolejowego wraz z towarzyszącymi im imprezami na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili <

 

 

 

 

 

Translate »