Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią

 

Warunki udziału FIRM (producentów )

 

 • Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie do …04.2021 r na podany adres e-mail: biuro@trybunaly.eu
 • Omawiany warunek uprawnia FIRMY do skorzystania z wynegocjowanych przez organizatora zniżek w hotelu oraz wzięcia udziału w Targach.
 • Zgłoszenia rezerwacji miejsc noclegowych firm w hotelu, maksymalnie do dnia …. kwietnia kierować wraz z formularzem na w/w adres e-mail.

  

 Formularz FIRMY 2020

Registration for commercial exhibitors

 

***********************************

Zalecenia organizatorów:

 • Budowa stoisk oraz zabudowy Expo Firm w dniu technicznym, musi być zakończona do godziny 19:30, a wszystkie ewentualne resztki, śmieci uprzątnięte.
 • Wskazane jest, aby każdy wystawca posiadał na wyposażeniu własny, dodatkowy przedłużacz sieciowy
 • Ze względu na specyficzny charakter Targów w hali wystawowej będą preferowane, firmy i producenci związani z produkcją modelarstwa kolejowego.
 • Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia !!!
 • Zakaz używania grzałek i czajników elektrycznych w hali wystawowej !!!
 • W ostatnim dniu wystawy nie likwidować stoiska przed godziną 17:00
 • Prosimy o pozostawienie ścian boksów wystawowych w stanie nienaruszonym. Nie oklejać nalepkami ani nie przybijać gwoździ.
 • Podczas trwania wystawy, wszelkich informacji dotyczących poruszania się po obiekcje, będą udzielali organizatorzy ESMMK z identyfikatorem
 • Wystawcy są zobowiązani przestrzegać zaleceń organizatorów.
 • Z dodatkowymi przepisami  dotyczącymi Targów należy się zapoznać w zakładce ” Przepisy porządkowe dla wystawców „

   

   

  Uwaga końcowa !!!

   

  Szef Targów zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach np:

 • zbyt małej ilości zgłoszonych i zadeklarowanych firm,
 • zbyt małej ilości wystawców makiet oraz z innych przyczyn niezależnych od organizatora do odwołania albo przełożenia Trybunałów Modelarstwa Kolejowego wraz z towarzyszącymi imprezami. Tym samym zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów lub wydarzeń na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili
Translate »