Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią

 

Warunki udziału FIRM (producentów )

 

 • Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie do 22.05.2022 r na podany adres e-mail: info@trybunaly.eu
 • Omawiany warunek uprawnia FIRMY do skorzystania z wynegocjowanych przez organizatora zniżek w hotelu oraz wzięcia udziału w Targach.
 • Zgłoszenia rezerwacji miejsc noclegowych firm w hotelu, maksymalnie do dnia 22.05.2022 r kierować wraz z formularzem na adres e-mail.

  

Registration for commercial exhibitors

 

 

Zalecenia organizatorów:

 • Budowa stoisk oraz zabudowy Expo Firm w dniu technicznym, musi być zakończona do godziny 20:30, a wszystkie ewentualne resztki, śmieci uprzątnięte.
 • Wskazane jest, aby każdy wystawca posiadał na wyposażeniu własny, dodatkowy przedłużacz sieciowy
 • Ze względu na specyficzny charakter Targów w hali wystawowej będą preferowane, firmy i producenci związani z produkcją modelarstwa kolejowego.
 • Na terenie wystawy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia !!!
 • Zakaz używania grzałek i czajników elektrycznych w hali wystawowej !!!
 • W ostatnim dniu wystawy nie likwidować stoiska przed godziną 17:00
 • Prosimy o pozostawienie ścian boksów wystawowych w stanie nienaruszonym. Nie oklejać nalepkami ani nie przybijać gwoździ.
 • Podczas trwania wystawy, wszelkich informacji dotyczących poruszania się po obiekcje, będą udzielali organizatorzy ESM z identyfikatorem
 • Wystawcy są zobowiązani przestrzegać zaleceń organizatorów.
 • Z dodatkowymi przepisami  dotyczącymi Targów należy się zapoznać w zakładce ” Przepisy porządkowe dla wystawców „

   

  Uwaga końcowa !!!

   

  Szef Targów zastrzega sobie prawo w szczególnych przypadkach do odwołania lub przełożenia imprezy, np:

  • z powodu małej ilości zgłoszonych i zadeklarowanych firm oraz wystawców makiet
  • z innych przyczyn niezależnych od organizatora,

  Tym samym zobowiązuje się do poinformowania o tym na stronach internetowych targów na co najmniej 30 dni

  przed planowanym terminem. Informacja będzie podana w zakładce Aktualności > Z ostatniej chwili <

Translate »